Referens

Lekolär AB

      Kompetensområden

Pedagogik och kommunikation

Textlös kommunikation

Praktisk problemlösning

Utforma monteringsanvisningar

Skapa tekniska informationslösningar (hanterar engelska språket)

Utforma tekniska & pedagogiska illustrationer (Produktbilder)

Omvandla 3D underlag till förenklad "line drawings" med korrekt perspektiv på bilderna