Referens

Lekolär AB

      Kompetensområden

  • Pedagogik och kommunikation
  • Textlös kommunikation
  • Praktisk problemlösning
  • Utforma monteringsanvisningar
  • Skapa tekniska informationslösningar (hanterar engelska språket)
  • Utforma tekniska & pedagogiska illustrationer (Produktbilder)
  • Omvandla 3D underlag till förenklad "line drawings" med korrekt perspektiv på bilderna